Investerer sammen. Crowdfunding av boliger

Crowdfunding av eiendom gjør boligmarkedet tilgjengelig for både småsparere og storinvestorer. Investeringsbeløp ned til 10.000 kroner hos Aparto

Av: Christian Sømme 

Investerer sammen i boligeiendom gjennom crowdfunding

Gjennom crowdfunding av eiendom blir investeringer i boligmarkedet mulig for alle. Både småsparere og storinvestorer kan investere for beløp helt ned til 10.000 kroner. Aparto gjør crowdfunding av bolig tilgjengelig i Norge.

Mange ønsker tilgang til avkastningsmulighetene i boligmarkedet, men blir sittende på sidelinjen. Kanskje har de ikke råd til en hel bolig, kanskje mangler de kunnskap om boligmarkedet, kanskje kvier de seg for bank- og papirarbeidet, kanskje frister det ikke å ha leieboere eller kanskje ønsker de ikke vedlikeholdsarbeid som følger med.

Uansett årsak blir resultatet det samme: De går glipp av investeringsmuligheter i boligmarkedet. Ut av dette problemet har crowfunding – ”folkefinansiering” – av eiendom vokst frem.

 

Fra gave til co-investering

Crowdfunding-prinsippet begynte å bre om seg tidlig på 2000-tallet. Opprinnelig innebar crowfunding å gi bort penger til et prosjekt eller en forretningsvirksomhet, og ble raskt et godt alternativ til å skaffe finansering til for eksempel oppstartsbedrifter.

Crowfunding av eiendom har imidlertid etablert seg internasjonalt som at flere (crowd) går sammen for å finansiere (funding) en eiendom. Crowdfunding gjennom crowfunding-plattformer er nå en raskt voksende bransje som gir både småsparere og investorer nye muligheter til å investere i boligmarkedet.

 

Crowdfunding av eiendom er en næring i rask vekst.

Den første plattformen for eiendoms-crowdfunding; The House Crowd, ble etablert i Storbritannia i 2011. Siden oppstarten har denne crowden samlet ca. 15500 investorer som har plassert 53,2 mill. britiske pund i 316 forskjellige boligeiendommer.

Storbritannia er kommet langt på området ved å være tidlig ute. I dag er det over 30 forskjellige crowdfundingplattformer for eiendom i Storbritannia. Rundt halvparten av dem har poppet opp de siste par årene og totalt har de mer enn 250 mill. britiske pund investert . I samme periode har Norge og andre land kommet etter.

Den formidable veksten til The House Crowd og plattformer som har fulgt i deres fotspor skyldes først og fremst den gode avkastningen andelseierne har fått. Flere av disse plattformene har i tillegg begynt å utvikle egne eiendomsprosjekter.

 

Også i Sverige har crowdfunding bredt om seg de siste årene. Tessin ble grunnlagt i 2014. Plattformen har allerede formidlet hele 500 millioner svenske kroner, men går et hakk tidligere inn i verdikjeden ved å ta eierskap i eiendomsutviklingsprosjekter.

Svenske Kameo crowdfunder lån til bedrifter og eiendomsprosjekter, og formidlet 40 millioner svenske kroner bare de første fem månedene etter lansering høsten 2016.

For småsparere og storinvestorer

Crowdfunding av boligeiendom eliminerer mange av årsakene til at både småsparere og større investorer blir sittende på sidelinjen.

Finansieringsformen åpner nye muligheter i selve boligmarkedet. Men, minst like viktig for mange er mulighetene til å diversifisere investeringsporteføljen sin mer og utover andre, lett tilgjengelige alternativer som aksjer, aksje/kombinasjonsfond og rente/obligasjonsfond.

Med andre ord får både småsparere så vel som storinvestroer en ny investeringsmulighet som utfordrer tradisjonelle investeringsformer og finansieringsinstitusjoner. Inngangsterskelen er lav. En andel hos The House Crowd koster cirka 10 500 norske kroner. Hos norske Aparto er minste investering 10.000 kroner. Det er en lav inngangsbillett til et boligmarked som mange ikke har hatt finansiell mulighet til å delta i tidligere.

Risikoreduksjon 

De siste 25 årene har vekst-trenden i boligprisene vært sterk og vi kan se tilbake på noen gode år for boligprisene særlig rundt store regionsentra.

Men, bildet er ikke entydig positivt. Både i 1999, 2001, 2007, 2009 og 2013 har det vært mindre nedganger. Noen markeder har utviklet seg moderat i forhold til andre. Med andre ord er det risiko også forbundet med boliginvesteringer inkludert crowdfunding av boliger.

Crowdfunding har imidlertid noen risikoreduserende sider. Én stor fordel er at enkeltinvestorer ikke er alene om investeringen. De kan dessuten fordele kapitalen sin på flere prosjekter, også av ulike typer og med ulik geografisk beliggenhet. Slik kan investorene spre risikoen sin vesentlig i forhold til å kjøpe én enkelt boligeiendom.

Noen mener at nordmenn allerede sparer for mye i eiendom og slår et slag for aksjer og aksjefond. Imidlertid er det lett å argumentere for at risikoen i aksjemarkedet og boligmarkedet er vidt forskjellig. Eksemplene er mange på at folk har mistet bortimot alt eller sitter i fond som etter ti år er i minus eller knapt har utviklet seg positivt. Investeringer i boligmarkedet har på samme antall år kanskje doblet seg. Svingningene underveis er dessuten langt mindre.

Crowdfunding av utleiebolig

Dette er uten tvil noe av fundamentet for at bolig har vært en kjær investeringsmulighet i mange år.  Norge er faktisk et av landene i verden med høyest andel boligeiere. Å ta skrittet ut og investere i boligeiendom utover sitt eget hjem, kan imidlertid være tidkrevende, stressende og medføre mye administrasjon.

Crowdfunding som investeringsmodell kompenserer for mange av disse faktorene. Selskapet du investerer hos administrerer kjøp, administrasjon og utleie, slik at du selv slipper å forholde deg til leieboere, vedlikehold og reparasjoner. Det vil ha et bredere og mer oppdatert bilde av markedets utfordringer og muligheter, og sannsynligvis et større tilfang av gode muligheter enn enkeltinvestorer vil ha. Som regel vil de også få langt bedre betingelser på tjenester som utleiemegling, eiendomsmegling, regnskapsførsel og annet.

By | 2017-08-22T15:56:05+00:00 August 9th, 2017|Categories: APARTO NYHETER, PROPTECH|Tags: , , , , |Comments Off on Investerer sammen. Crowdfunding av boliger

Send this to a friend