Sparer nordmenn for mye i eiendom?

Nordmenn sparer for mye i eiendom skrives det. Hva menes egentlig med det? Og, for mye i forhold til hva da?

Av: Marius Harridsleff

 

At Nordmenn sparer for mye i eiendom er noe man kan lese med jevne mellomrom, særlig fra sjefs- og makroøkonomer innen finans, eller en og annen politiker. Et argument som ofte brukes, er at kapital som står i eiendom er lite samfunnsnyttig. Pengene burde heller vært investert slik at de kunne gi vekst og utvikling for næringsliv og samfunnet ellers.

For å finne støtte for påstanden om at vi salter ned for mye penger i eiendom sammenligner man ofte med våre naboland og resten av Europa. I en artikkel i Aftenposten kalles den høye andelen av folk som eier sin egen bolig for en besettelse. Norge er et av landene i verden med høyest andel folk som selv eier boligen de bor i. I øvrige Europa er det kun noen få tidligere Østblokkland hvor andelen er høyere. Det forklares med at etter Sovjetunionens fall foregikk det en storstilt privatisering av bolig, og at en høy andel av befolkningen fortsatt bor utenfor de store byene på egne gårder.

I våre nærmeste naboland er da virkeligheten også veldig annerledes. I Finland eier 73,2 prosent sin egen bolig, i Sverige er det 69,3 og i Danmark er det 63,3. I den andre enden av skalaen finner vi Sveits, hvor kun 44,5 prosent eier boligen sin.

 

Sterke økonomier

Dette er land med tilnærmet like sterke økonomier, velstandsnivået er høyt og det fremstår ikke som at det er personlig økonomi som er årsaken. Hvorfor velger da så mange flere helt frivillig å leie boligen sin, ofte hele livet?

Det er flere forskjellige årsaker til, og forklaringer på dette. Blant de vanligste er for eksempel det at i Sveriges hovedstad Stockholm, er husleien lav et stort antall leiligheter, på grunn av regulerte leier. Situasjonen er den samme i blant annet Berlin. Det er altså ikke markedspris på husleien, men en kunstig lav leie. Dette er en modell en del her hjemme stadig mener man burde innføre i Oslo, for å få bukt med de galopperende prisene. Det virker forlokkende å tro at man kan regulere seg bort både fra høye priser og boligmangel slik at alle kan få en rimelig bolig. Erfaring viser dessverre til at det sjelden har ønsket effekt.

15 til 20 års ventetid for bolig i Stockholm

En artikkel i Svenska Dagbladet nylig, undersøkte hvordan markedet for hyresrätter fungerer i Stockholm. Dersom man henvender seg Bostadsformedlingen, det offentlige organet som administrere ordningen, må man belage seg på å vente mellom femten og tjue år på en bolig. I nesten ethvert system eller marked med regulerte og kunstig lave priser finnes det et svart marked, så også i vårt velutviklede naboland Sverige.

foto: Arild Vågen

I den samme artikkelen kommer det frem at det finnes et velorganisert og helt åpent svart marked for hyresrätter, hvor det omsettes for mer enn en milliard kroner årlig. Der betaler man gjerne en halv million kroner eller mer for å slippe å stå i køen og heller sikre seg en regulert leilighet med lav leie. Det er neppe en modell som vil løse noen av utfordringene i Oslos boligmarked. Det er også vanskelig å se hvordan Sverige og Stockholm kan brukes som et eksempel på hvorfor vi heller burde leie enn å eie egen bolig.

Er det mer kostbart å eie enn å leie?

Skal man forstå påstanden om at vi investere for mye i eiendom, er det nærliggende å se på hva det egentlig koster oss, sammenlignet med nabolandene våre.

Kanskje forklaringen for at vi burde leie mer og eid mindre er så enkel som at det er bedre for privatøkonomien? I en rapport fra Ny Analyse gjengitt i en artikkel i Dagen Næringsliv tidligere, kommer det frem at nordmenn faktisk bruker mindre av sin disponible inntekt på å bo enn både Svensker og Dansker. I Danmark bruker man for eksempel i snitt 24,5 prosent av sin inntekt på å bo mot bare 17,6 prosent i Norge. Dette er i stor grad påvirket av inntektsnivå, eiendomsrelaterte skatteregler m.m., men det er i hvert fall ikke et argument for å eie mindre og leie mer.

 

Hvis ikke du eller jeg, hvem skal eie boligene?

Hvis det er slik at den høye andelen boligeiere er et symptom på en feil allokering av samfunnets ressurser, hvem er det som skal eie boligene? Hvis færre nordmenn skal prioritere å eie sin egen bolig må de nødvendigvis leie den i stedet. Ser man mot Sverige og Danmark hvor leie altså er mye mer utbredt, er det interessant å se hvem det er som eier boligene. Noen av de største eierne, foruten rene eiendomsselskap, er pensjonskasser.

I en enorm transaksjon omtalt i Dagens Næringsliv, kunne man lese hvordan Ivar Tollefsen-eide Fredensborg eiendom samlet eiendom fra flere selskaper under deres deleide selskap, Heimstaden Bostad AB. De andre eierne av boligeiendommene til flere titalls milliarder, er pensjonskasser. I Sverige er det følgelig titusener som leier boliger, eid av pensjonskasser de kanskje selv er medlemmer i. Heller enn å eie sin egen bolig er det altså bedre om man leier av pensjonskassen som forvalter pensjonen din? Det kan vanskelig stemme.

Den andre eieren var Tollefsens Fredensborg Eiendom. Tollefsen ble i bladet Kapital i fjor høst kåret til Norges 12. rikeste med en formue 12,8 milliarder kroner. Det har formodningen mot seg at ikke det er Tollefsen som er best tjent med at man velger å leie boliger hos dem, heller enn å eie selv.

 

Hva med næringslivet om nordmenn bare vil investere i bolig?

Når man hører at det er bedre for samfunnet om mer penger investeres i bedrifter hvor de bidrar til økonomisk vekst, kommer man ikke unna at noe skurrer ved den påstanden. Bedrifter som trenger penger til å skape arbeidsplasser og utvikling mangler ikke penger. Norge har en ekstremt kapitalsterk stat med store eierskap i en rekke bedrifter, og industrinæringen gjør hvert år milliardinvesteringer, som presentert i en pressemelding fra Norsk Industri. Det virker heller ikke som om det mangler penger til gründerbedrifter eller innovative nye næringer.

Innovasjon Norge får stadig mer skryt for å spille på lag med oppstartsbedrifter og det finnes investorer som står klare med store beløp om ideen er god nok. Nyhetsstedet E24.no omtalte for ikke lenge siden et nytt fond som skulle investere inntil en milliard i selskaper som drev med kunstig intelligens. Næringslivet evner å skaffe den kapitalen de trenger for å realisere gode ideer.

Så hvem er det som vil ha pengene du helst vil investere i bolig? Ser man nærmere på alle eksperter som slår fast at nordmenn burde investert annerledes, er det en ting som raskt blir klart. Det ser ut som at det er både sjefs- og makroøkonomer, investerings- og spareeksperter som alle synes nordmenn burde putte mindre penger inn i boligene sine.

De fleste har det til felles at de jobber i banker, aksjefond og verdipapirforetak, de som nok helst hadde sett at nordmenn kom med sparepengene sine til dem heller enn å kjøpe seg en bolig. Det må være åpenbart hvem det ville vært bedre for- og at det neppe er nordmenn flest.

 

Sparer kanskje ikke nordmenn nok i eiendom?

Det er mer enn åtti prosent av oss som er heldige nok til å eie sin egen bolig, og en del av disse har også investert i en eller flere utleieboliger. I følge en artikkel i VG eier nordmenn sekundærboliger for over 300 milliarder kroner. Det er lett å få et inntrykk av at vi bader i boliger, noe som også uttrykkes i den samme artikkelen. Der sies det også at det for eksempel er bedre i Sverige hvor de sparer mer i aksjer, men der leier de jo også boligen sin av seg selv via pensjonskassen sin.

Hvis du er blant de nesten 20 prosentene av nordmenn som ikke eier ditt eget hjem har du neppe følelsen av å bade i boliger og du kan nok vanskelig forstå at man heller bør kjøpe aksjer. Realiteten for mange er at de vanskelig klarer å spare nok til eiendom og at å ønske å eie sitt eget hjem neppe virker som en dårlig prioritering.

Artikkelforfatteren er daglig leder i crowdfundingselskapet Aparto som gjør det mulig for alle nesten uansett budsjett, å bli eier av en stor eller liten del i en utleiebolig.

By | 2017-08-24T10:56:54+00:00 August 9th, 2017|Categories: BOLIGMARKEDET|Tags: , , , , , |Comments Off on Sparer nordmenn for mye i eiendom?

Send this to a friend