Oslo vokser raskest

Boligvekst i Oslo sannsynlig med økt sentralisering 

Av: Christian Sømme 

Vekst i boligbygging i sentrale strøk som Oslo er høyst sannsynlig, viser befolkningsfremskrivninger fra SSB. 

Befolkningsvekst i Oslo kombinert med relativt lite nybygging har gjennom flere år gitt gode tider for boliginvestorer. Veksten vil fortsette, spår SSB.  

 ”Vi forventer at befolkningsveksten framover først og fremst kommer i sentrale strøk. Spesielt vil storbyene vokse mye. Hvis hovedalternativet (MMMM) slår til, passerer Oslos befolkning 700 000, Bergen 300 000 og Trondheim 200 000 innbyggere i løpet av de neste ti årene. Vi forventer også en kraftig vekst i mange av kommunene som ligger i nærheten av storbyene.”  Det skrev Statistisk Sentralbyrå i sin analyse i juni 2016 av befolkningsutviklingen frem til 2100.  

Les mer: Kart med SSBs befolkningsfremskrivinger for kommunene 

 Som kjent er det vanskelig å spå om fremtiden. SSB opererer derfor med flere alternativet utviklinger. Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i rekkefølgen fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. Hovedalternativet MMMM betyr derfor middels (M) av alt dette, ikke L (lav) eller H (høy).   

Flere skal bo i Oslo 

Følger befolkningsutviklingen prognosene til SSB, medfører det enkelt og greit at flere mennesker skal bo i Oslo. Om ikke historien skal gjenta seg og innbyggerne bo i teltleir på St. Hanshaugen eller muligens rundt Sognsvann, må skal det kraftig boligbygging til for å huse alle befolkningen i hovedstaden.  

 Illustrasjon: SSB

Som illustrasjonen viser, er SSB sitt høyeste anslag for befolkningen i Norge i 2060 på rett i underkant av ni millioner. Kommer veksten først og fremst i sentrale strøk, blir det mye bygging i Oslo og nabokommunene. Det behøver ikke nødvendigvis bety økte boligpriser utover normal prisvekst. I et boligmarked i balanse blir det bygd tilstrekkelig til å møte etterspørselen. Myndighetene er oppmerksomme på dette, og tar grep både for å sikre raskere behandling av omregulering og byggesaker.  

Tomter og høyder 

Like fullt kan vi ikke regne med noen voldsom tilstrømming av nye tomter, selv om villaområder blir omregulert og byggehøyder øker. I oppgangsperioden vi har vært inne i frem til prisene sommeren 2017 har fått seg en knekk, har aktører som Byggenæringens Landsforening i NHO gjort det tydelig at boligbyggingen kunne og burde ha vært enda høyere for å møte befolkningsveksten. Markedet har vært ute av balanse og det er ikke usannsynlig at det fortsatt vil være det. Det gir potensial for gode avkastningsmuligheter i boligmarkedet.  

DN og E24 

SSBs prognoser får naturligvis mye oppmerksomhet. Hvordan befolkningsutviklingen blir er viktig for offentlig forvaltning og for næringslivets risikovurderinger.  Dagens Næringsliv-kommentator Erling Dokk Holm slår fast at de største byene bare blir viktigere (lenken kan kreve innlogging).  

 I juni 2016 publiserte SSB flere alternative befolkningsfremskrivninger. Byrået forventer størst vekst i sentrale strøk som Oslo. Les mer om dette: E24 – SSB tror befolkningen øker med én million rekordfort  

 

By | 2017-08-18T14:29:01+00:00 August 18th, 2017|Categories: BOLIGMARKEDET|Tags: , , , |Comments Off on Oslo vokser raskest

Send this to a friend