Prisene skal opp om kort tid

Hvor er boligOslo på vei?

Etter at boliglånsforskriften trådte i kraft ble det vanskeligere å komme seg inn på boligmarkedet for mange førstegangskjøpere, og kampen om ettroms-leilighetene i Oslo har roet seg betydelig. Prisene for denne typen bolig har dermed falt noe, og det kan fort fremstå som at vi er inne i et dramatisk boligprisfall spesielt i Oslo nå i høst. Er det virkelig tilfelle?

Og hvorfor er det slik at alle fleste ekspertuttalelser konstaterer det samme; prisene skal opp, og det om ikke altfor lenge?  

“Slapp av, boligprisene skal snart opp igjen”

E24.no slapp torsdag sin seneste episode i podcasten Valebrokk og Co. Den konkluderende tittelen “Slapp av, boligprisene skal snart opp igjen” gjør det er interessant å se på hvilke faktorer det blir tatt hensyn til i denne vurderingen. 

Prognosesenteret, representert ved Nejra Macic i podcasten, har nettopp nedjustert sine tall for behovet for nye boliger i Norge fra 36 000 til 32 000 per år. Ventet igangsetting i 2018 er 34 000 nye boliger. Tallene justeringen baserer seg på er personer per husholdning på kommunenivå, samt SSBs tal for befolkningsframskrivning.

Prognosesenteret har tidligere brukt SSB’s middelsalternativ for befolkningsframskrivning i prognosene sine, men nedjusterer nå til MMML-alternativet, som oppgir lavere innvandring.

Arbeidsinnvandring har liten påvirkning

Prognosesenteret tilbakeviser forsiktig påstander om at arbeidsinnvandring i noen betydelig grad påvirker boligprisene, og boligbehovet. Da arbeidsinnvandrere ofte er her for en kortere periode og som regel bor mange under samme tak, påvirker de ikke boligkjøpstatistikken i stor grad. Urbaniseringen, at nordmenn ønsker å bosette seg i byene, tilskrives større betydning av Bård Schumann i Selvaag Bolig.

Vi har nå lavere innvandring til Norge enn vi har hatt på lenge, noe som kanskje ikke er bærekraftig. Det er ikke sikkert vi vil fortsette å ha det. Schumann refererer til at vi blant annet trenger 80.000 nye helse- og omsorgsarbeidere i Norge fremover, og mener det er sannsynlig at majoriteten av disse vil være arbeidsinnvandrere. Som nevnt er det ikke like sannsynlig at disse vil kjøpe bolig i Norge før de har vært her noen år, og mange vil reise tilbake til hjemlandet sitt. Derfor regnes heller urbaniseringen som en av årsakene til at Oslo har vaert en “sterk vekstmotor i boligmarkedet.”

Derfor får vi ikke en boligboble

Schumann forklarer at de merker en svakere interesse for bolig nå enn tidligere, men tar dét med stor ro. Eiendomsutviklere har et langsiktig perspektiv og er vet at ting går i bølger. Han forklarer også hvorfor han tror at vi ikke vil få en boligboble i Norge slik man kan se i mange andre land.

Boligbyggere skal ha solgt mellom 50 og 70 % før de igangsetter et byggetrinn, hvis ikke får de ikke lån av banken. Derfor får vi ikke en boligboble i Norge på samme måte som andre steder i verden, vi har ikke den spekulative byggingen som man har i mange andre land.

Panelet drøfter sannsynligheten for en kraftig boligprisvekst senere, en ettereffekt av at boligmarkedet nå kanskje stopper opp litt flere steder i Norge. Det vil føre til at tilbudet kommer til å bli mindre på et eller annet tidspunkt, i og med svakere igangsetting.

2013- likt og ulikt

Macic sammenligner noen sider av dagens situasjon med forholdene i 2013. Da fikk bankene nye egenkapitalkrav (krav til bankene selv) fra EU-direktivet Basel III. Det innebar at bankene måtte ha en viss andel av det de lånte ut stående i hvelvet sitt. Resultatet ble at de strammet inn på utlånene, og spesielt mellomfinansiering ble vanskeligere å få. Mange måtte selge før de kjøpte, noe som skapte et stemningskifte i markedet. Boligprisene falt fra juni 2013 til desember 2013. Prisene steg igjen allerede i begynnelsen av 2014.

På landsbasis er boligprisene nå 2,5% lavere enn de var på topp i april 2016. Det er ikke spesielt dramatiske tall.

I Oslo ser det litt annerledes ut. En nedgang på 7,5 % år kan kalles ganske kraftig, men det er viktig å forstå det som en følge av prisveksten i 2016 som var på hele 24%!

Av den grunn avvises det at nedgangen kan sammenlignes med prisfallet i finanskrisen 2013. For å gi et eksempel på prisveksten nevner Schumann at toromsleiligehetene deres ble priset til 2,5 millioner i januar 2016, og til 4 mill i desember i fjor.

Schumann  sier at vi venter på at psykologien i markedet skal snu, og at alle kommer til å hoppe ned fra gjerdet samtidig, fordi det er slik man er i Norge. Hva vil skje med markedet da?

Ny vekst

Prisene i Oslo er per i dag tilbake på oktober 2016-nivå, et nivå som da ble regnet som “vanvittig dyrt”. “nå er det det samme prisnivået, og nå snakker man om priskrakk.” understreker Macic.

Rentekutt utløste boligprisøkning i mars 2016. Boliglånsforskriften kombinert med psykologi regnes som hovedfaktorer som har bremset boligprisene i år.

Schumann sier at han hos Finanstilsynet forrige uke fikk høre at boliglånsforskriften blir stående til neste sommer. Dermed kan man vente seg en prisøkning til sommeren, og kanskje en prisøkning frem mot at forskriften oppheves, fordi man vet at flere kommer til å komme til i markedet når forskriften etter all sannsynlighet fjernes.

Fordi norsk økonomi er i positiv utvikling vil vi da kunne se en ganske stor prisvekst i boligmarkedet igjen.

 

By | 2017-10-09T09:26:21+00:00 September 25th, 2017|Categories: BOLIGMARKEDET|Tags: , , , , , |Comments Off on Prisene skal opp om kort tid

Send this to a friend