Boligmarkedet i Oslo

Hva bør jeg vite om boligprisutviklingen i Oslo?  

Av: Marius Harridsleff 

Hvor mye vil boligprisene stige i Oslo? Norges Bank styrer etter 2,5%. Men, veksten kan bli mye høyere.  

Dette bør du vite om prisutviklingen i Oslo  

En toroms leilighet som i dag koster 3,5 millioner vil med 2,5 prosent årlig prisvekst være verdt 12 millioner etter 50 år. Tror du en slik prisvekst er sannsynlig? Litt kan det hjelpe å tro på Norges Bank. De har 2,5 prosent årlig prisvekst som et langsiktig inflasjonsmål. I praksis betyr målet at sentralbanken vår bruker alle sine virkemidler for at prisene skal stige på dette nivået. En toroms leilighet til 12 millioner. Smak på det. Hvis det høres utrolig ut er det ikke rart, men det er dit vi skal.

Spinnvilt? 

Kanskje. Men, hva om vi hadde fortalt eierne av en enebolig de bygget for 12000 kroner i 1936 at den ville bli solgt for 1,5 mill. 65 år senere? Det er et helt reelt eksempel vi har i tankene. Eneboligeierne hadde neppe trodd det. Oppgangen er på 12400 prosent.

På 65 år vil to-romsleiligheten vi bruker som eksempel her, med 2,5 prosent årlig vekst- stige til 17,4 mill. kroner. Til sammenligning med eneboligeksempelet er dette en vekst på moderate 398 prosent – 4-gangeren.  Er det spinnvilt å tenke seg at veksten kan bli vesentlig høyere? 

Les mer: Oslo vokser raskest 

 

Mye påvirker 

Mange faktorer påvirker prisutviklingen. I Statistisk sentralbyrå (SSB) sitt hovedalternativ for befolkningsutviklingen går vi mot en befolkning på 853 931 i Oslo i 2040 mot 658 390 i 2016 da prognosen ble publisert. Vi blir flere i hovedstaden og SSB forventer sterkest vekst i sentrale strøk.  

Med en prisutvikling i Oslo tilsvarende Norges Banks inflasjonsmål på 2,5 prosent får vi en vekst på 85 prosent i en 25-årsperiode. Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Oslo har nå passert 70000 kroner og vil med denne prisutviklingen stige til 129 775 kroner i perioden. 

Sannsynligvis blir veksten høyere fordi veksten i hovedstaden bli høyere. Dersom prisveksten blir 3,5 prosent, vil en boliginvestering stige totalt 136 prosent på 25 år. Toromsen vår ville da være verdt 8,3 mill. kroner. Årlig prisvekst på 5 prosent gir 238 prosents vekst og vår toroms til den nette pris av 11,9 mill. kroner.  

 

Lav boligtilgjengelighet? 

Det bor nå i snitt 2,19 personer per husholdning. Med 200 000 nye innbyggere trenger Oslo 91324 nye boliger innen 2040. Basert på trenden om at det bor færre og færre per husholdning, kan behovet kan fort overstige 100000 nye boliger.  

Hvis det ikke bygges mange nok boliger, blir etterspørselen større enn tilbudet. Da går betalingsvilligheten og dermed prisene opp. Kampen om tilgjengelige boliger blir hardere, slik vi har sett i Oslo de siste årene med kraftig prisvekst.  

 

Mangler tomter 

Hvor skal alle de nye boligene skal plasseres? Det er knapphet på områder sentralt i Oslo med rom for så lite som ett hundre boliger. Å finne plass til hundretusen boliger blir derfor krevende. Det er ikke mulig å løse dette sentralt i Oslo. Byen vil nødvendigvis ese ut og oppover i høyden.  

Selv ved en eventuell flytting av markagrensen kan det bli vanskelig å finne plass til alle. Det virker uunngåelig at tomteprisene vil vokse enda raskere i fremtiden enn til nå, med påfølgende press i prisene. 

Buy land, they’re not making it anymore!  

Mark Twain 


Historisk kraftig boligprisvekst i Oslo

Bilde: klipp fra SSB.no

Historien forteller oss om kraftig vekst. Mye tyder på at boligprisene fortsatt vil vokse sterkt.  

 

 SSB fremskriver befolkningen til 853.931 i 2040.

Bilde: klipp fra SSB.no

Oslo hadde 658.390 innbyggere i 2016. Statistisk sentralbyrå fremskriver befolkningen til 853.931 i 2040. Kilde: SSB.no 

By | 2017-08-19T09:32:11+00:00 August 18th, 2017|Categories: BOLIGMARKEDET|Tags: , , , |Comments Off on Boligmarkedet i Oslo

Send this to a friend